מוצרים

שליטה ובקרה על הנכסים היקרים שלכם בכל מקום

מוצרי NB-IoT 

משפחת מוצרי NB-IoT עובדים בטכנולוגית Narrowband ומאפשרים למדוד טמפרטורה, לחות, הצפה, כיבוי והדלקה של מכשירים שונים ועוד.

בקרה ברשת IP (אטרנט)

בקרים העובדים ברשת IP ובאינטרנט ומאפשרים מדידה, בקרה ושליטה בחיבור פשוט לאטרנט על גבי רשת ה-IP הארגונית או באינטרנט החיצוני. 

מחלקי מתח – PDU מנוהל

מחלקי מתח ופסי שקעים מנוהלים ומנוטרים לכיבוי, הדלקה ומדידה של צריכה חשמלית של מכשירים שונים מרחוק באינטרנט הארגוני או החיצוני.

בקר מדידה וניטור – טמפרטורה ומדדים נוספים

מדידה וניטור מרחוק באמצעות כל רשת מבוססת IP כולל באינטרנט. בקרים ולוגרים לטמפרטורה, לחות, CO2, LUX, זרם, אבק, ועוד.

נתבים בפרוטוקול LoRaWAN למגוון יישומים

רשת LoRaWAN פרטית מאפשרת לך לחבר כמות גדולה של חיישנים בעלויות נמוכות יחסית לטכנולוגיות מקבילות ושליטה מלאה על כל הנתונים